کد خبر: ۱۱
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۹
نماینده مردم دامغان در ادوار پنجم و ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی ،رئیس کمیسون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۴ ، معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از ۱۳۹۳ تاکنون

1- عضو کمیته انقلاب اسلامی دامغان ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸

2- رئیس شورای شهر دامغان ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹

3- معاون دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰

4- مدیر کل دفتر هماهنگی تبلیغات دولت ۱۳۶۰ ۱۳۶۱

5- رئیس مرکز تربیت معلم شهید باهنر دامغان ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲

6- کارشناس مسئول گروه اقتصاد در وزارت آموزش و پرورش ۱۳۶۳ - ۱۳۶۷

7- معاون اجرائی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ۱۳۶۵

8- سرپرست کتابخانه و انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ۱۳۶۶

9- سرپرست امور دانشجوئی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ۱۳۶۷

10- سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰

11- مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه تهران ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱

12- مدیر گروه اقتصاد اسلامی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی ۱۳۷۱

13- قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران ۱۳۷۱

14- دبیر و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۷۱ - ۱۳۷۴

15-معاون آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۱ - ۱۳۷۴

16-نماینده مردم دامغان در ادوار پنجم و ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۵ - ۱۳۸۷

17-عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار

18- عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای اقتصاد

19-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (اجلاسیه اول - مجلس هفتم)

20- رئیس کمیسون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی  ۱۳۸۴

21- رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

22- رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و لهستان در مجلس ششم

23- رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کوبا در مجلس ششم

24- رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵

25-  مدير گروه آموزشي اقتصاد نظري دانشگاه تهران  ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰

26- مدیر گروه آموزشی اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران ۱۳۹۰ تاکنون

۲۷- معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از ۱۳۹۳ تاکنون

28- سرپرست مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 1396 -


بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره