کد خبر: ۱۱۹
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۳
رئیس دولت آینده باید در مقام یک مجری قانون - نه یک فیلسوف و نظریه‌پرداز- در چارچوب قانون حدود و اختیارات رئیس‌جمهور مصوب سال ۶۵ عمل کند.

براساس اصل 115 رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. از میان شرایط فوق، شرط "مدیر" و "مدبر" بودن فوق‌العاده مهم است. به طوری که اخیرا سخنگوی شورای نگهبان ضرورت احراز آن را از سوی نهاد شورای نگهبان در این دوره با اهمیت توصیف کرده است.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است ممکن است شورای نگهبان از نامزدها بخواهد برنامه‌هایشان را هم جزء مدارکشان ارائه دهند. او گفته است: ما نیازمند ملاک‌هایی برای ملموس‌تر شدن سنجش معیارهایی چون مدیر و مدبر بودن هستیم. فصل نهم قانون اساسی اختصاص به مبحث ریاست جمهوری و وزرا دارد. در این فصل جایگاه رئیس‌جمهور توصیف شده و وظایف او دقیق احصا شده است.

یکی از وظایف و مسئولیت‌های کلیدی رئیس‌جمهور که مستقیما به عهده دارد؛ "مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور" وفق اصل 126 قانون اساسی است. لذا مفهوم  ‌و مصداق "مدیر" یا "مدبر" بودن در این عرصه خود را نشان می‌دهد. بر این اساس قانون اساسی در اصل 52 وظیفه "تسلیم" بودجه کل کشور به مجلس برای تصویب را به عهده دولت نهاده است.

تلقی روسای دولت‌ها و نمایندگان مجلس در همه ادوار گذشته از کلمه تسلیم و نیز واژه دولت این بوده که رئیس‌جمهور در یک بازه زمانی که قانون تعیین کرده است به مجلس می‌آ‌ید و ضمن تبیین و تشریح اعداد و ارقام بودجه آن را "تسلیم" مجلس می‌کند. برای تسلیم ذات به موقع بودن مترتب است که متاسفانه نه امسال و نه در دو سال گذشته این فرصت به موقع بودن تسلیم صورت نگرفت و ظاهرا گفته شده که لزومی ندارد رئیس‌جمهور برای تسلیم بودجه به مجلس بیاید.

البته باید رئیس‌جمهور از باب احترام به قانون اساسی خواستار تفسیر اصول 52 و 126 قانون اساسی از شورای نگهبان می‌شد و حضور روسای جمهور ادوار گذشته و خود او در مجلس را به هنگام تسلیم بودجه براساس تفسیر به رای تخطئه نمی‌کرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها در خصوص شرط مدیر و مدبر بودن، با این فرض که قرار است نامزد مورد نظر مسئولیت مستقیم "امور برنامه و بودجه" و "امور اداری و استخدامی کشور" را به عهده گیرد، باید سوابق او را در مسئولیت‌های اداری و مالی مورد مداقه قرار دهد.

بدون شک هر یک از نامزدهای مطرح یک دوره مدیریت در یک نهاد دولتی را تجربه کرده‌اند که عمدتا برخی در راس یک دستگاه اجرایی بوده‌اند. براساس قانون کسی که در راس یک دستگاه اجرایی قرار دارد عالی‌ترین مقام مسئول آن دستگاه می‌باشد که مسئولیت تشخیص، تعهد و تسجیل خرج را بر عهده دارد و در برابر نهادهای ناظر در موردهزینه کرد هرگونه اعتباری باید پاسخگو باشد.

نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات،‌سازمان بازرسی کل کشور و نیز سازمان حسابرسی کل کشور می‌توانند سوابق این مدیران در حسن و قبح تدبیر در مدیریت دستگاه را هم به لحاظ اداری و هم به لحاظ مالی به شورای نگهبان ارائه دهند تا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان براساس این‌گونه گزارشات رسمی مراجع صالحه، در دادن نظریه "احراز" مستند حرف بزنند.

اینکه روسای جمهور گذشته هیچ تمهیدی برای تحول در نظام اداری کشور و کارآمد کردن آنها در پاسخگویی به مطالبات مردم و ارباب رجوع نداشته‌اند نشان می‌دهد که در این مورد هم‌ وقت زیادی نگذاشته‌اند و هم در مورد حسن انجام این مسئولیت که مستقیما به عهده آنان بوده اندیشه نکرده‌اند نتیجه اینکه ما اکنون مبتلا به یک نظام اداری "فشل" هستیم که هیچ یک از نامزدهای فعلی و روسای جمهوری قبلی در آن تردید ندارند و به عنوان چالش‌ برای برون رفت از آن نیز طرح و برنامه‌ای ندارند و دولت فعلی فرصت هشت ساله را به تهدید تبدیل کرده است.

در خصوص مسئولیت امور برنامه و بودجه هم که اکنون در دولت فعلی در نهاد اداری "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور" به آن عمل می‌شود با انحلال سازمان برنامه و بودجه یک ساختار ویران شد اما نهادی که جای آن را بگیرد و وظایف محوله را دقیق انجام دهد شکل نگرفت به همین دلیل رئیس‌جمهور همیشه از برنامه زمانبندی شده تسلیم لایحه بودجه به مجلس عقب بود. جالب اینجاست همان کسانی که بودجه را طی سه دهه گذشته می‌نوشتند همان‌ها در نهاد جدید همین مسئولیت را انجام می دهند!
رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه به چند موضوع مهم باید توجه کند.

1- اصول مربوط به برنامه و بودجه در قانون اساسی
2- چشم‌انداز برنامه بیست ساله در جمهوری اسلامی
3- قانون برنامه پنجساله
4- قانون برنامه و بودجه
5- قانون محاسبات عمومی که اصول بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی و مبانی حقوقی، مالی ومحاسباتی حاکم بر آن را کاملا توضیح داده است.
عدم اعتنا به شرط "مدیر" و "مدبر" بودن در احراز صلاحیت روسای جمهور باعث شد طی سه دهه گذشته تمامی لوایح بودجه تقدیمی به مجلس با اشکالاتی چون نقض قانون اساسی و قوانین مربوط روبه‌رو شود در مجلس برای رفع این اشکالات آن‌قدر عناوین، ارقام و احکام موضوعات لایحه بودجه را تغییر می‌دادند که بودجه از صورت "لایحه" در می‌آمد و شکل "طرح" را به خود می‌گرفت.

همان اشتباهات ساختاری و همین ایرادات ماهوی که در دولت در تدوین بودجه مطرح بود در تصویب مجلس به گونه‌ای دیگر تکرار می‌شد. نهایتا شورای نگهبان در دقیقه 90 پایان سال الزاما نمی‌توانست قانون بودجه را رد کند بویژه آنکه بررسی بودجه به دلیل عدم رعایت برنامه زمانبندی شده به اردیبهشت و خرداد سال بعد موکول می‌گردید.

رئیس دولت آینده باید در مقام یک مجری قانون - نه یک فیلسوف و نظریه‌پرداز- در چارچوب قانون حدود و اختیارات رئیس‌جمهور مصوب سال 65 عمل کند و اهتمام لازم را به وظایف ذاتی خود در "اداره امور برنامه و بودجه" و نیز "امور اداری و استخدامی کشور"  معطوف دارد چرا که برای ایفای دیگر مسئولیت‌ها در مورد سیاست داخلی و خارجی دیگر نهادها هستند که رئیس‌جمهور را یاری می‌رسانند.

در حقیقت مسئولیت رفاه مردم و کارآمدی نظام در پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم مستقیما بر عهده رئیس‌جمهور است و او باید به نظام و مردم و بویژه مجلس در این مورد پاسخگو باشد با توجه به مراتب فوق رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کسی است که بودجه را بدون کسری ببندد تا مجبور نشود برای جبران کسری، پول بدون پشتوانه چاپ کند و یا به استقراض روی آورد و ارزش پول ملی را هر سال بیش از سال گذشته فروکاهد.

رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کسی است که در برآورد هزینه‌ها و پیش‌بینی‌ درآمدها دقیق عمل کند و در صیانت از بیت‌المال مسلمین کاهلی از خود نشان ندهد. رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کسی است که اوضاع ادارات را طوری سامان دهد که هر کس به ادارات دولتی مراجعه می‌کند مشکل او حل شود و از ته دل کارآمدی، مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور را تحسین کند.

منبع: تهران امروز

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
.
Iran, Islamic Republic of
.
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
0
|
4
.
بسیار لذت بردم. و در یک کلام یعنی مرد قانونمدار این روزگار، دکتر حسن سبحانی
سادات
.
Japan
.
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
0
|
1
.
سالها دل طلب جام و جم از ما میکرد.آنچه خود داشت به علت فراموشکاری و عافیت طلبی از دست میداد. راستی چرا انقدر حافظه ما ایرانیان کوتاه مدت و همیشه منتظر منجی هست
ناشناس
.
Iran, Islamic Republic of
.
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
0
|
2
.
رای من : دکتر حسن سبحانی.
همشهري شما
.
Iran, Islamic Republic of
.
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
0
|
1
.
به نام خداي هميشه ناظر وحاكم و قادربرهستي
جناب آقاي دكتر سبحاني ،دقيقا هم آواز با نداي شهيدان وهم پرواز با صالحين ، به انجام ورسالت ابلاغ پيام الهي بال گشوده اي،بطوريكه سخنانت چون طلوع فجر صادق نويد بخش روزگاري خوش براي عزت وسربلندي اين نظام اسلامي ومردمان فهيم وغيرتمندش مي باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد