برنامه دولت قانون ، دولت مستعجل
دکتر سبحانی در روز ۱۸ اردی بهشت ماه ۱۳۹۲ یعنی روز ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور طی سخنانی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برنامه دولت قانون را در روزهای آینده منتشر خواهد کرد .از آنجا که فعالیت وی تحت الشعاع کارکرد کاملا مسکوت شورای محترم نگهبان و در اوج ناباوری عموم به توقف و سکون محکوم و انتشار برنامه اش به اقتضای فضای سیاسی کشور عملی نشد اینک که صحت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای نگهبان تائید گردیده است ضمن آرزوی توفیق برای رئیس جمهور محترم منتخب ملت در ترویج و تعمیق گفتمان اصول و مبانی قانون اساسی برنامه دولت قانون که به لحاظ مفهومی خیلی زودگذر و مستعجل بود جهت استحضار هموطنان عزیز منتشر می شود .

دانلود برنامه دولت قانون