انتقاد از اقدام غیر اخلاقی سایت خبری تحلیلی اقتصاد پرس
سایت اقتصاد پرس مصاحبه ای از دکتر حسن سبحانی منتشر کرده است که کاملا جعلی و غیر واقعی است . ایشان هیچ مصاحبه ای با این سایت نداشته است و مطالب منتشر شده کاملا دروغ، غیر واقعی و از مصادیق انتساب مطالب غلط است.