فیلم سخنان دکتر حسن سبحانی در دانشگاه امام صادق (ع)


دانلود فیلم سخنان دکتر حسن سبحانی در دانشگاه امام صادق (ع)سوال: آیا اتفاقات اجتماعی مانند انتخابات که در چند ماه آینده در کشور رخ می دهد به افزایش مجدد قیمت دلار تاثیر دارد یا نه؟