برچسب: فرآیندهای مالی دولت
مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا ، شماره 357،سال هشتم، شنبه 6 اردیبهشت 1399
ترین گزارش های مالی کشور است که می تواند فواید... در شفاف سازی فرآیندهای مالی کشور تاثیر داشته و عملکرد... آسیب هایی را که متوجه نظام مالی کشور است مشخص... های دولتی و سایر دستگاه هایی که به هر نحو...
کد خبر: ۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴