برچسب: هفته نامه تجارت فردا
مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا ، شماره 357،سال هشتم، شنبه 6 اردیبهشت 1399
رئیس اسبق کمیسیون برنامه و بودجه است به گفته او...
باشد بنابر ماده 219 آیین نامه داخلی مجلس گزارش تفریغ... بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی مجلس... اشاره در آیین نامه داخلی مجلس بررسی و تصویب شده... برنامه و بودجه مربوط می شود بیش از 30 سال...
کد خبر: ۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


دکتر حسن سبحانی در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا
مهر هم می توان برنامه ای مشابه این داشت مسکن... نظارت دارد در مورد قانون برنامه پنجم هم باید نظارت... با توجه به تخریب سازمان ها و نهادهای مختلف برنامه... هم هست فکر می کنم که اگر دولت یک برنامه...
کد خبر: ۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱