مقالات و آثار علمی
اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم + دانلود پیشگفتار و فهرست
انتشار جدیدترین اثر دکتر حسن سبحانی:
اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم + دانلود پیشگفتار و فهرست
مقالات و آثار علمی
اسلام و اقتصاد
انتشار جدیدترین اثر دکتر حسن سبحانی:
اسلام و اقتصاد
کتاب "اسلام و اقتصاد" که ثمره سال‌ها تأمل و تدریس در اقتصاد از حیث ارتباط آن با آموزه‌های اسلامی می‌باشد تلاش کرده است تا بخشی از تعهدات و رسالت‌های دانشگاه را در قبال مطالبات مطروحه به شیوه ای متناسب با روند ها و پیشرفت های موجود در این عرصه و با لحاظ روش شناسی عاری از التقاط، که هم به دین و هم به علم خسارت وارد کرده است پاسخ‌گویی کند و به عنوان کتاب پایه برای درس "اقتصاد اسلامی" در مقاطع مختلف تحصیلی مورد تدریس و آموزش قرار گرفته و موضوعات و امور مربوط به اقتصاد اسلامی را تبیین و تعمیق نماید.
مقالات و آثار علمی
اقتصاد عدالت محور
دکتر حسن سبحانی
اقتصاد عدالت محور
از آنجا که عدالت یکی از ارزشهای برجسته در دین اسلام نیز هست، در مجامع دانشگاهی، حوزوی و سیاسی ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم چالشهای جدی بر سر ارزیابی تئوریک و پراتیک آن در جریان است.