روز نوشت
تأمین مسکن با اولویت روستاییان و کارگران
تأمین مسکن با اولویت روستاییان و کارگران
داشتن مسکن و سرپناه جزء حقوق اساسی مردم تلقی می‌شود و قانون اساسی ما هم در اصل سی و یکم تأکید نموده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. نحوه تحقق این حق نیز در قانون به ...
روز نوشت
لزوم تجدید نظر در آموزش عالی
لزوم تجدید نظر در آموزش عالی
هر چند از جمله افتخارات نظام آمورش عالی، آن است که بیش از چهار میلیون دانشجو در سازوکارهای مختلف طراحی شده برای آن، در حال تحصیل هستند و این تعداد به معنای حضور تحقیق و توسعه و آموزش و پیشرفت علم و تولید تفکر و ... می‌باشد، لیکن نمی‌توان از آفت‌های موجود بر سر راه این نظام آموزشی غفلت کرد و ...
روز نوشت
تربیت بدنی و آموزش رایگان
تربیت بدنی و آموزش رایگان
از جمله حقوق اساسی هر یک از آحاد ملت آن است که، در تمامی سطوح قبل از آموزش عالی از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برخوردار باشد. و دولت نیز ...
روز نوشت
تأمین اجتماعی حقی همگانی است
تأمین اجتماعی حقی همگانی است
برای جمعیت در هر جامعه‌ای مهم است که از چه سطحی از رفاه در مجموعه دوره زندگی خویش برخوردار می‌باشد. سطح رفاه عمدتاً به درجه توسعه یافتگی کشورها مربوط می‌شود بدین معنی که
روز نوشت
لزوم صیانت از نیروی کار
لزوم صیانت از نیروی کار
در خصوص ایجاد اشتغال آن چه از اهمیت بسیار برخوردار می‌باشد آن است که، عواملی هم‌چون روحیه کار، وجود سرمایه، حذف بهره یا ربا و شرایط نسبتاً سهل در کسب و کار، از جمله مهم‌ترین عوامل در فراهم آوردن سرمایه‌گذاری و به وجود آوردن زمینه‌های ایجاد شغل برای بیکاران و یا شاغلان در جستجوی کار جدید است.
روز نوشت
وحدت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام
وحدت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام
بدون شک در دنیای به هم پیوسته امروز، منافع ملی مشترک و متقابلی برای همه کشورهای جهان مطرح می باشد که وجود شرایط و مقتضیاتی، تحقق آن منافع را ممکن و حداقل تسهیل می‌نماید
روز نوشت
خودداری از دخالت در امور ملت های دیگر
خودداری از دخالت در امور ملت های دیگر
آزادی انسان از قیودات مختلف و بشر ساخته ،که ریشه در این نگرش توحیدی نداشته باشند، امری دائمی و همواره قابل پیگیری است. با چنین دیدگاهی، حکومت نیز برخاسته از موضع طبقاتی و یا سلطه‌گیری فردی و یا گروهی نیست یعنی ...
روز نوشت
اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها
اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها
یکی از پدیده‌های بسیار خطیری که در سال‌های اخیر، در اقتصاد ایران واقع گردیده است موضوع "افزایش قیمت حامل‌های انرژی" است که به "هدفمند کردن یارانه‌ها" مشهور شده است.
روز نوشت
فرجام جسارت های عاشورا
فرجام جسارت های عاشورا
در جسارت های ماندنی روز عاشورا / "موقع شناسی" و "بی حیایی" / باورهای "بی ادبانه" را رسوا کرد
روز نوشت
محرم، ماه غبطه ها و حسرت های بی پایان من است
محرم، ماه غبطه ها و حسرت های بی پایان من است
محرم که می شود به شیفتگان حسین، غبطه می خورم/ به آن ها، که پیروزی شهادت هستی ساز او را
روز نوشت
لزوم کاهش سهم واسطه‌ها در توزیع محصولات کشاورزی
لزوم کاهش سهم واسطه‌ها در توزیع محصولات کشاورزی
توزیع کننده و واسطه با ریسک بسیار کم ، و در طی چند روز با انتقال محصول به بازارهای ذیربط و عرضه کلی یا جزیی آن به عمده فروشان و یا خرده فروشان، از درآمد بسیار بیشتری نسبت به تولیدکننده اصلی برخوردار می‌شود.
روز نوشت
کارآمدسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی
کارآمدسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی
با توجه به این واقعیت و از آن جا که نمی‌توان نسبت به آتیه شاغلان امروز، که زمانی دوران بازنشستگی خود را آغاز می‌کنند و صاحب این حق اولیه هستند که از زندگی آبرومندی برخوردار باشند بی‌تفاوت بود، لذا سیستم اجرایی کشور باید با
صفحه  از ۴