دیگر رسانه ها
تاملی در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس هفتم
تاملی در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس هفتم
شش سال پیش در آخرین روز تیرماه ۱۳۸۶، نمایندگان مجلس در دوران ریاست حداد عادل بر مجلس شورای اسلامی بدون بررسی سوابق افراد معرفی شده از سوی قوه قضائیه، علی‌رغم مخالفت افرادی چون اکبر اعلمی و حسن سبحانی، با رای خود حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کردند. آیا داستان شش سال پیش که بعضی نمایندگان آن را خلاف عقل ، شرع و عرف می‌دانستند، تکرار خواهد شد؟
دیگر رسانه ها
تورم ۳۱ درصدی توسعه دهنده فقر است
سبحانی در همایش «هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت» گفت :
تورم ۳۱ درصدی توسعه دهنده فقر است
با وجود این‌که در ابتدا با اجرای هدفمندی یارانه‌ها مخالف بودم، در حال حاضر بخاطر مشکلاتی که برای جامعه ایجاد کرده است نمی‌توان آن را قطع کرد و به شکل اصولی‌تر باید ادامه پیدا کند