اردی بهشت ۹۲
بخشی از سخنان استاد حسن رحیم پور ازغدی در دانشگاه شریف پیرامون انتخابات و نحوه انتخاب اصلح
گفتگوی اختصاصی با دکتر حسن سبحانی
شیوه های بسیاری وجود دارد که نیاز انسان را بدون آلوده شدن به ربا برطرف میکند و اصل کار هم بر این است که صاحب یا صاحبان پول باید ریسک به کار گیری پول خودشان را در جریان تولید بپذیرند و باید حتما مطمئن شوند ...
مفهموم "سیاست اقتصادی" در شرایط جهانی شدن اقتصاد در این فیلم مورد توضیح واقع شده است .
گفتگوی اختصاصی پرتال مناظره و گفتگو با دکتر حسن سبحانی
گفتگوی پیوست ، گفتگویی صریح و جذاب است ،در این گفتگو اقتصاد قانون اساسی تبیین می شود.
مستند
مسنتد استقلال برای پیروزی تهیه شده در زمستان ۱۳۹۰